top of page
Search
  • LINA KHAIKIN

המשקל האידיאלי
הרבה אנשים חושבים שבתור דיאטנית, אני יכולה לחשב באיזה נוסחה ולתת להם מספר מסויים, שזה המשקל שהם צריכים להגיע אליו.

המספר הזה, ״המשקל האידיאלי״, הוא למעשה נתון שאתם תדעו להגיד הכי טוב.

לא נוסחה,

לא איש מקצוע,

אתם!

השאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם:

👈🏻 באיזה משקל אני מרגיש/ה הכי טוב, פיזית ונפשית?

👈🏻 איזה משקל אני יכול/ה לשמר לאורך זמן?

👈🏻 באיזה משקל אני מרגישה שהחיים שלי מתנהלים כסדרם ואני לא צריכ/ה לעבוד כל הזמן כדי לשמור עליו?

👈🏻 באיזה משקל אני בריא/ה? לפי הגדרה שלי ולא לפי איזה נתון סטטיסטי


ושאלות רבות וחשובות נוספות שיכולות לקבוע את המשקל, או יותר נכון, את טווח המשקל הנכון בשבילכם❤️

14 views0 comments
bottom of page